Доброволец

ValidVol е създадена да помогне на всички доброволци в България да формулират, опишат и оценят уменията, знанията и компетенциите, които са натрупали чрез участието в разнообразни доброволчески активности и програми ..

Организации

ValidVol е възможност за български организации и институции, които мениджират доброволци и доброволчески дейности, да разполагат с инструмент, чрез който да управляват процеса на сертифициране на техните доброволци.

Партньори

Платформата е предназначена за организации и институции в България, които реализират доброволчески програми и имат разработени стандарти и правила за работа с доброволци

ValidVol
сертифициране и
валидиране на знанията

ValidVol е уникална за България платформа, която цели да подпомогне процеса на сертифициране и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, които се усвояват през участието на хора в доброволчески дейности.

Платформата е предназначена за организации и институции в България, които реализират доброволчески програми и имат разработени стандарти и правила за работа с доброволци. След регистрация в нея, всеки доброволец, който е член на одобрена организация, създава свой индивидуален профил и чрез попълване на въпросници, свързани с личностното му развитие, генерира свой индивидуален сертификат, даващ точно и конкретно описание на реализираните от него дейности и нивата на развитие на посочените социални умения.

60+

Доброволци

20 +

Организации

100+

Сертификата

Умения

виж всички

ValidVol...

сертифициране и валидиране на знанията

Регистрирай се сега !