ValidVol

е възможност за български организации и институции, които мениджират доброволци и доброволчески дейности, да разполагат с инструмент, чрез който да управляват процеса на сертифициране на техните доброволци.
За да се регистрирате в платформата е необходимо:

  • Да сте организация или институция /социална, образователна, културна/, регистрирана на територията на РБългария
  • Вашата организация да има изработени: стандарти, етичен кодекс и/или правила за работа с доброволци
  • Да можете да докажете вашия опит /поне 1 година/ в управлението на доброволци Всяка регистрирана организация, може да одобри създаването на профил на неограничен брой доброволци, участващи в нейни доброволчески активности и програми.

Всяка регистрирана организация, може да одобри създаването на профил на неограничен брой доброволци, участващи в нейни доброволчески активности и програми.


Регистрирани в платформата
организации и институции:
ValidVol...

сертифициране и валидиране на знанията

Регистрирай се сега !