ValidVol

е създадена да помогне на всички доброволци в България да формулират, опишат и оценят уменията, знанията и компетенциите, които са натрупали чрез участието в разнообразни доброволчески активности и програми – в социалната сфера, опазване на природата, спорт, култура, здравеопазване, образование и др. Какво е нужно, за да направите своята регистрация и да създадете своя уникален, индивидуален сертификат:

  • организацията, която е организирала доброволческата ви дейност, да е регистрирана и одобрена в платформата ValidVol
  • да сте дългосрочен доброволец към вашата организация, институция /според чл.15 на Закон за доброволчеството, това е лице, което извършва доброволческа дейност повече от 30 дни в рамките на една календарна година/

Ето как се случва всичко:

Следваш сертификат може да генерираш след изтичането на минимум 9 месеца от издаването на предишния.

ValidVol...

сертифициране и валидиране на знанията

Регистрирай се сега !